Stowarzyszenie Ślady Obecności

Stowarzyszenie powstało jako odpowiedź na potrzebę organizacyjną różnych działań podejmowanych przez Ruch CL w Polsce. Jest narzędziem, które może służyć naszemu ruchowi, a przez to rozwojowi człowieka. Pierwszymi, podstawowymi działaniami stowarzyszenia są: wydawanie „Śladów” i organizacja wakacji ruchu w Polsce. Stowarzyszenie może też być wygodnym narzędziem dla organizacji innych wydarzeń, jak np.: prezentacje książek ks. Giussaniego, wystaw, konferencji oraz innych imprez, działań pomocowych i charytatywnych, wydawnictwo książek autorstwa ks. Luigi Giussaniego, itd. To, w jakim stopniu skorzystamy z możliwości działań statutowych i struktury stowarzyszenia, zależy od wyobraźni i twórczości nas wszystkich. Siedziba Stowarzyszenia jest we Wrocławiu, ale statut daje możliwość działania lokalnego w każdym miejscu w Polsce.

Zachęcamy do wsparcia stowarzyszenia.

do góry ^
Mapa serwisu Webmaster